perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

OAC. Capsule 2: Noves formes de comunitat en un temps post Covid.

- en curs
[ca] Action research

Observatori Artístic sobre la Crisi. La nostra realitat es construeix a base de determinades crisis. La nostra societat és una societat de crisi permanent i la ciutadania sembla surar, com un conjunt d’elements, a l’atzar dels efectes de la crisi que toca en cada moment. Percebem la crisi com un estat del ser de la nostra societat contemporània, el Zeitgeist dels nostres temps.

Aquesta acumulació de crisis i la seva gravetat estan fent sorgir noves formes de relacionar-se, noves formes de comunitat. Amb la capsul 2 volem investigar, comprendre aquesta situació repetitiva de crisi i construir noves formes de comunitat vinculades a la cultura i l’art.

Projecte compta amb el suport de