perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

Per què els estudiants haurien d’escriure en totes les assignatures.

[ca] NOTICIES

L’escriptura millora l’aprenentatge consolidant la informació a la memòria a llarg termini, expliquen els investigadors.

Un estudi recent aporta llum sobre per què l’escriptura és una activitat tan beneficiosa, no només en temes típicament associats a l’escriptura, com la història i l’anglès, sinó en totes les assignatures. El professor Steve Graham i els seus col·legues del Professorat de la Universitat Estatal d’Arizona van analitzar 56 estudis sobre els avantatges de l’escriptura en ciències, estudis socials i matemàtiques i van trobar que escriure “millora l’aprenentatge” a tots els nivells d’estudis. Tot i que els professors solen emanar als estudiants que escriguin sobre un tema per avaluar fins a quin punt entenen el material, el procés d’escriptura també millora la capacitat de l’alumne per recordar informació, establir connexions entre diferents conceptes i sintetitzar la informació de noves maneres. En efecte, escriure no és només una eina per avaluar l’aprenentatge, sinó que també el promou.

L’estudi també ens mostra diverses idees sobre la incorporació de l’escriptura a diverses matèries.

Seguiu llegint (en anglès) AQUÍ.