perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

Nosaltres

perpetuummobile és un projecte de projectes artístics vinculats amb la quüestió social. La qüestió social entesa com tots aquells assumptes que afecten la vida de la nostra comunitat. Aquí i ara. Un projecte on exposar els conflictes polítics, socials i econòmics de l’individu a través del teatre, el cinema i l’ensenyament artístic. I l’únic motor és la perpètua necessitat i urgència de dir determinades coses que han de ser dites. Aquí i ara.

Els nostres fins:

  1. Desenvolupament cultural dels associats i la comunitat en general.
  2. Promoure el creixement integral de l’individu i la societat en el seu conjunt.
  3. Posar en valor i promoure l’art com a eina de transformació personal i social.
  4. Foment, promoció i difusió de les arts en general, i de la creació teatral i audiovisal en particular.
  5. Foment de la formació artística (cursos, conferències, tallers, trobades, etc.)
  6. La promoció de la investigació i la difusió de les arts.
  7. Gestió i coordinació de projectes culturals, socials i educatius.

Contacta

Omple aquest formulari per contactar amb nosaltres o escriu-nos a info@perpetuum.cat