perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

Les carreres STEM requereixen el mateix tipus de pensament creatiu que les arts, diu una nova investigació.

[ca] NOTICIES

STEM és l’ acrònim en anglès de ciència (science), tecnologia (Technology), enginyeria (engineering) i Matemàtiques (mathematics).

Un nou estudi de la Universitat d’Austràlia del Sud conclou que les eines de creatives utilitzades en les arts i en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) són en realitat molt similars.

L’autor i professor David Cropley diu que “La creativitat és de naturalesa general; és essencialment una competència polifacètica que implica actituds, disposició, habilitats i coneixements similars”.

Es va fer un estudi a 2.277 estudiants alemanys d’entre 17 a 37 anys. D’aquests, 2.147 estaven inscrits a classes STEM i 130 en classes d’arts. La primera part comprovava la confiança dels estudiants en les seves pròpies habilitats creatives, per exemple, si estaven d’acord o en desacord amb afirmacions com ara: “Sóc bo a l’hora de tenir noves idees” o “Tinc bona imaginació”. La segona part va posar a prova el seu pensament divergent i se’ls va demanar que generessin tantes idees com fos possible per a un determinat problema: “com millorar l’ús dels trens públics”. A la part final, se’ls va demanar que puntuessin en originalitat, viabilitat, eficàcia i creativitat general solucions donades a determinats problemes.

En general, els investigadors van identificar diferències mínimes entre els estudiants d’art i els estudiants STEM.

Això té grans implicacions per a l’educació, diu Cropley, ja que els professors “ara poden adoptar i integrar nivells elevats de creativitat al currículum educatiu per al benefici de tots els estudiants, ja siguin STEM o basats en arts”.

I és un descobriment significatiu per a la humanitat en general, ja que la importància de la creativitat continua creixent en el nostre món cada vegada més automatitzat.

Pots llegir més informació sobre aquest estudi aquí.