perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

La cultura en crisi: guia de polítiques per a un sector creatiu resilient

[ca] NOTICIES

El desembre 2020 la UNESCO ha publicat el document Culture in Crisis: A Policy Guide for a Resilient Creative Sector. Una guia on s’exposen tot un seguit d’orientacions pràctiques adreçades als responsables de l’elaboració polítiques culturals.

Aquesta guia tracta de proporcionar una visió general del conjunt de mesures d’emergència adoptades pels Estats en favor de les professions, institucions i indústries culturals, i també pretén ser un instrument que contribueixi a enfortir la resiliència de el sector creatiu i cultural.

La Guia presenta 15 mesures clau per abordar l’impacte de COVID-19 en el sector creatiu, agrupades en tres grans categories:

1) Suport directe a artistes i professionals de la cultura per garantir els ingressos, els llocs de treball i la protecció social.
S’aborda des de quatre punts: 1) prestacions socials, 2) encàrrecs i compres d’obres, 3) compensacions de pèrdues d’ingressos i 4) creació de competències.

2) Suport a les indústries culturals i creatives mitjançant la compensació de les pèrdues operatives i el suport a noves produccions.
En aquesta part s’aborden temàtiques com: 1) lliurament ràpid de les ajudes i subvencions, 2) flexibilització temporal de les obligacions reglamentàries, 3) compensació de pèrdues per interrupció d’activitats, 4) desgravacions fiscals i reducció de càrregues socials, 5) estimulació de la demanda, 6) préstecs en condicions preferents i 7) l’enfortiment de les infraestructures.

3) Suport a la competitivitat de les indústries culturals, amb la creativitat com a forma de resiliència.
Són aquelles mesures destinades a donar ajuda a aquest tipus d’indústries perquè s’adaptin a les noves condicions dels mercats interns i els intercanvis internacionals. S’aborden els següents factors: 1) dispositius de participació per avaluar les necessitats i estudiar la viabilitat, 2) adaptació dels models empresarials, 3) promoció dels continguts nacionals i 4) incentius fiscals per a inversions estrangeres.

El document està disponible en 3 idiomes: Espanyol, Anglès i Francès.