Oberta la convocatòria del PIIGS 2016

FESTIVAL PIIGSComments (0)

perpetuum i Nau Ivanow tirem endavant la tercera edició del FESTIVAL DE DRAMATÚRGIA SOBRE LA CRISI PIIGS.

Aquí teniu les bases:

01. La convocatòria va dirigida, exclusivament, a escollir AUTORS TEATRALS, nacionals o residents, de qualsevol dels països membres de la Unió Europea.

02. Podran concórrer a aquesta convocatòria els autors que tinguin un mínim de tres obres teatrals publicades o estrenades.

03. Se seleccionaran un total de quatre autors, de diferents països.

04. Cada autor enviarà:

– Una proposta sinopsi argumental emmarcada en la temàtica del festival, una descripció dels personatges i una escena de dues pàgines de la proposta presentada.

– Fitxa d’inscripció en línia, complimentada en tots els seus apartats.

05. Es presentarà, únicament, una proposta per autor.

06. Tots els documents estaran escrits en anglès o català o castellà.

07. El termini d’admissió de les propostes serà l’1 de febrer de 2016.

08. El jurat estarà composat per professionals del sector i membres de l’organització del festival.

09. Els criteris de selecció seran l’interès artístic i l’originalitat de la proposta, així com la idoneïtat del tractament dramàtic atès el tema objecte del festival.

10. L’organització del festival encarregarà als autors seleccionats l’escriptura d’una obra original, basada en la seva proposta de sinopsi argumental i personatges.

11. Les obres seran escrites en la llengua materna de l’autor, no podran ser traduccions d’altres obres, ni haver estat publicades, representades o premiades abans de la celebració del festival.

12. La durada màxima de les obres serà de 60 minuts.

13. El 7 de febrer de 2016 l’organització publicarà, en la web del festival, els autors seleccionats, els quals tindran fins l’1 de maig de 2016 per a presentar les seves obres.

14. Els autors seleccionats seran convidats a assistir al festival com autors en residència a la Nau Ivanow i se’ls entregarà una edició bilingüe amb tots els texts participants.

15. Els autors seleccionats cediran els drets dels seus texts a l’organització per a la seva edició i lectura pública.

16. Els autors seleccionats es comprometen a que en les representacions i edicions de l’obra figuri la menció FESTIVAL DE DRAMATÚRGIA SOBRE LA CRISI PIIGS.

17. La documentació presentada pels autors no seleccionats serà destruïda a partir de la notificació dels autors guanyadors.

18. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases així com de les decisions del Jurat. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

Per a més informació contacteu a: festival@perpetuum.cat

http://piigs.perpetuum.cat/

http://www.perpetuum.cat/

http://www.nauivanow.com/

 

» FESTIVAL PIIGS » Oberta la convocatòria del PIIGS 2016

07/01/2016

Comments are closed.