perpetuum

Resilience, sustainability and creativity.

Acting for animators

[ca] Educació en arts
Formes d'expressar les emocions.

Treballem conceptes relatius a l’expressió corporal, el gest i la fisicitat com a vehícle per expressar les emocions, i amb l’objectiu de resoldre problemes especifics de l’animador en l’àmbit de la seva professió.

S’alternen exercicis a l’espai i el seu posterior anàlisi amb el visionat de material.

Treballem:
– Emocions i sentiments. Definicions i característiques.
– Formes d’expressió de les emocions: d’allò general a allò particular.
– Formes d’expressió de les emocions en la situació ficcional.

Objectius:
– Donar eines a l’animador per a realitzar un treball personal en relació amb l’expressió de les emocions en l’àmbit dels VFX i l’ànimació.
– Acostar l’animador a les dificultats de l’actuació.
– Incrementar la seva autoconsciència corporal.
– Conèixer l’expressió corporal, gestual i facial de les emocions.
– Empatitzar amb el personatge dramàtic.
– Aprendre a treballar amb un mateix.

CONTACTA’NS SENSE CAP COMPROMÍS PER A MÉS INFORMACIÓ :

info@perpetuum.cat